За нас

Медицински център „Евита“ включва в дейността си специализирана извънболнична помощ по следните специалности: акушерство и гинекология, хирургия, дерматология, вътрешни болести, кардиология, ендокринология, гастроентерология, неврология, анестезиология и реанимация, психология.

Лечебното заведение е специализирано в извънболнична медицинска помощ с основна насоченост към бременната жена, майчинството и проблемите на жената в различните й възрасти.

Центърът осъществява пълния обем извънболнична медицинска помощ, както и редица високоспециализирани и тясно профилирани дейности. Оборудван е с нова съвременна апаратура за диагностика по световни стандарти в медицината и висококвалифициран персонал.

Прегледите се осъществяват по договор със здравната каса.

Центърът разполага с операционна зала за еднодневна хирургия и леглова база за почасов престой до 48 часа.

p_0001   p_0004   p_0021   p_0022   p_0011